Eric Hammerin
Program om språk, skrivkonstens historia och hur vi pratar med varandra


Föreläsningar och kulturprogram / underhållning för föreningar, organisationer m.fl.

Konst Religion Till startsidan Historia (kommer) Övrigt  

PROGRAMBESKRIVNINGAR


SKRIVKONSTENS HISTORIA

Skrivkonstens historia kinesiska tecken Skrivtecken piktogram föreläsning om språk Modern bokstavsskrift Hieroglyfer föredrag om språk och skrift Gammal grekisk skrift

Det skrivna ordet är en uppfinning helt i klass med hjulet. Frågan är om det egentligen finns fler påfund som haft så totalt genomgripande betydelse för mänskligheten. I nästan alla kulturer har skrivkonsten börjat med samma första kapitel : de första tecknen utgörs av figurer, piktogram, eller kombinationer av piktogram. Vissa av dessa uppvisar slående likheter trots att de härstammar från mycket vitt skilda kulturer. Utan skrivkonsten skulle vi inte ha haft någon historia och ingen civilisation som den vi lever i. Och möjligheten att lämna sina tankar och ord vidare till andra i skriven form har givit upphov till en förvånande mångfald tecken och bokstäver genom årtusendena.

Olika språk har och har haft delvis olika ljud och därmed finns det och har det funnits tecken / bokstäver som i vissa fall inte går att översätta korrekt till andra språk ! Från hieroglyfer och kilskrift strövar vi genom historien fram till vår egen tid via bl.a. grekisk och romersk skrift, kinesisk skrift, runor och mer. I början av vår tideräkning fanns det skriftspråk lite här och var i världen. Men inte överallt ! Ännu i våra dagar finns det områden i världen där skriftspråk är okänt. Vi kan också konstatera att hälften av jordens befolkning över 20 år aldrig har kunnat skriva, skriver dåligt eller inte längre kan skriva.


VÄRLDENS SPRÅK

Ordböcker program om skrivkonstens utveckling © Eric Hammerin

Ett program om glädjen, problemen och nyttan av att ha olika språk. Och en del fantastiska fakta om hur vi på en del håll uttrycker oss.

Blesberanfallalsemdaon….vad är det?

Det finns idag någonstans omkring 6000 språk i vår värld. Många av dem talas endast av några få tusental människor och vissa är dömda att dö ut inom någon generation, som t.ex. i söderhavet där det idag talas cirka 1200 språk. I södra halvan av Afrika finns nu omkring 700 språk.
För bara c:a 400 - 500 år sedan talades det över 10.000 språk på jorden. Och då var vi inte på långa vägar så många människor som nu. Det är de allt bättre kommunikationerna som så att säga går ut över den språkliga ( och även den övriga kulturella ) mångfalden. För 2000 år sedan blev latinet världens stora språk och i våra dagar är engelskan dominerande.
Skratta, förundras, säg a-ha och njut av hur vi uttrycker oss!


ORDENS MAKT

Föreläsning varvad med samtal om hur orden och språket påverkar oss alla i olika sammanhang.
Vi väljer ord för att formulera oss väl. Vårdat språk och slarvigt språk. Får man säga vad som helst?

De skrivna orden
De talade orden
De tänkta orden
De lästa orden
De hörda orden

Tokiga ord
Svåra ord
Dubbeltydiga ord
Främmande ord
Myndighetsord

”Det här verkar kanske enkelt, men vänta bara tills jag har förklarat det för er!”

... sade kemiläraren

Det är inte bara vad man säger som betyder något,
utan också hur och när man säger det.

En del ord skriker till oss från löpsedlar och reklampelare. Andra viskas i bakgrundsljuden på film. En del ord tar vi åt oss av, fast de kanske är riktade till någon helt annan. Andra ord som verkligen är riktade till oss tycks rinna av som vatten på en gås. För det mesta är vi faktiskt ganska tanklösa och rentav aningslösa när vi säger saker till varandra. Vi pladdrar på om allt och inget och det kan ju tyckas harmlöst. Det finns ord och uttryck som vi trivs med, medan somligt språkbruk skrämmer oss och gör att vi känner oss nedtryckta och spaka.
Allt vi hör (även i sömnen) fastnar i minnet. Sedan ligger orden och ljuden i det fördolda och påverkar oss utan att vi behöver vara medvetna om det.
Orden kan ha en väldig makt.


» Alla mina program är avsedda för "vanligt folk" med intresse för ämnet och är inte tänkta som vidareutbildning för experter o.s.v. även om alla givetvis är välkomna som publik.


Hur du bokar de olika programmen

 

Eric Hammerin
Östergatan 27
281 32 Hässleholm

Tel. 0451 - 145 15

eric.hammerin@telia.com

 

Bildspel Guide Galleri